فروش پارچه پیراهنی

سپتامبر 18, 2020
پارچه پیراهنی طرحدار

پارچه پیراهنی طرحدار

پارچه پیراهنی طرحدار در انتخاب و خرید هر نوع محصولی مشتری ابتدا به ظاهر محصول نگاه می کند. از انجا که خرید یک فرآیند حسی می […]
سپتامبر 18, 2020
پارچه پیراهنی ساده

پارچه پیراهنی ساده

پارچه پیراهنی ساده پارچه پیراهنی ساده صرفا از رنگبندی مختلف تشکیل شده است و هیچگونه طرحی ندارد. این پارچه به نام پارچه تترون پیراهنی شناخته شده […]

تماس با کارشناس