پارچه پیراهنی کشی

پارچه پیراهنی طرحدار
پارچه پیراهنی طرحدار
سپتامبر 18, 2020
پارچه پیراهنی راه راه
پارچه پیراهنی راه راه
سپتامبر 18, 2020
نمایش همه

پارچه پیراهنی کشی

پارچه پیراهنی کشی

پارچه پیراهنی کشی

پارچه پیراهنی کشی

برای آقایان و خانمها لباس رسمی ذر برخی مراسم بسیار مهم است. انتخاب لباس برای حضور در محل کار، جلسات یا به عنوان لباس‌های مهمانی با تولید پارچه های پیراهنی کشی دست خوش تغییر و تحول فراوانی شد. تولید پیراهن های اسپرت و جوان پسند با به کارگیری پارچه های کشی روز به روز افزایش یافت و خوشبختانه مورد استقبال آقایان نیز قرار گرفته است و حاشیه سود خوبی برای تولید کنندگان پارچه و پوشاک تامین کرده است. پارچه های کشی که با به کار گیری الیاف لاکرا یا همان کش در عرض و طول پارچه تولید می‌شوند، کشسایی و راحتی بسیار خوبی را به پارچه می‌دهند.

بنابراین راحتی و تنپوش بسیار خوب این پارچه ها عامل اصلی استقبال جوانان شده است. معمولا الیاف لاکرا در عرض پارچه به کار برده می‌شوند که به اصطلاح بافندگی پود کش هستند.

همچنین اگر لاکرا در تار و پود پارچه استفاده شود به اصطلاح در بازار به آن بنگال پیراهنی گفته می‌شود. انواع پارچه پیراهنی کشی که در بازار خرید و فروش می شوند، همانند مدل های پیراهنی به شکل بافت های چهارخانه، راه راه و چاپی تولید و تکمیل می‌شوند.

تماس با کارشناس