پارچه پیراهنی راه راه

پارچه پیراهنی کشی
پارچه پیراهنی کشی
سپتامبر 18, 2020
پارچه پیراهنی تترون
پارچه پیراهنی تترون
سپتامبر 18, 2020
نمایش همه

پارچه پیراهنی راه راه

پارچه پیراهنی راه راه

پارچه پیراهنی راه راه

پارچه پیراهنی راه راه

پارچه پیراهنی مدل راه راه جلوه ای خاص به پیراهن می بخشد. ترکیب رنگ زمینه سفید و خط های راه راه پارچه پیراهنی در انواع رنگ ها از متداول ترین رنگ بندی این طرح از پارچه پیراهنی می باشد.

از نظر ثبات رنگ در شستشو در مورد پارچه پیراهنی چهار خانه و پارچه پیراهنی راه راه که مدل آن در بافت پارچه هست خاطرتان آسوده باشد. دلیل اصلی آن این است که ابتدا نخ، رنگ شده و سپس مورد بافت قرار می گیرد. طرح های ترکیبی پارچه پیراهنی چهار خانه و پارچه پیراهنی راه راه جدید و یا پارچه پیراهنی حاشیه دار از جدید ترین مدل های امروزی می باشد. پیراهن های حاشیه دار در دو سمت پارچه طرحی حاشیه ای و در وسط طرح اصلی می باشد که امروزه بسیار مورد توجه جوانان قرار دارند.

انتخاب پارچه پیراهنی طرحدار راه راه و پارچه پیراهنی چهار خانه جدید برای پارچه پیراهنی لباس فرم مدارس در نیمه اول سال تحصیلی باعث داغی بازار فروش این نوع پارچه پیراهنی می باشد. برای تولید لباس فرم مدارس اغلب تولیدی ها انواع پارچه پیراهنی را یا با شلوار فاسنونی هماهنگ می نمایند و یا از آن با پارچه های ترگال و پارچه های کجراه به عنوان خرج کار لباس استفاده می نمایند.

کمتر

تماس با کارشناس