پارچه پیراهنی ساده

طرح و کالیته پارچه پیراهنیطرح و کالیته پارچه پیراهنی
طرح و کالیته پارچه پیراهن
سپتامبر 18, 2020
پارچه پیراهنی طرحدار
پارچه پیراهنی طرحدار
سپتامبر 18, 2020
نمایش همه

پارچه پیراهنی ساده

پارچه پیراهنی ساده

پارچه پیراهنی ساده

پارچه پیراهنی ساده

پارچه پیراهنی ساده صرفا از رنگبندی مختلف تشکیل شده است و هیچگونه طرحی ندارد. این پارچه به نام پارچه تترون پیراهنی شناخته شده است. البته این سادگی چندان هم برای کارخانجات پارچه و تولیدی‌های پوشاک ساده نخواهد بود. به این خاطر که رنگ پارچه نیز باید موجب جلب توجه مشتری می‌شود. برای مثال چندین رنگ آبی پارچه از تعدادی کارخانه را که در کنار هم مقایسه کنید، قطعا جذابیت و کیفیت رنگ بهتر برخی از آنها معلوم است.

تماس با کارشناس